Video

Công đoàn VNPT dấu ấn 2016

Ban chấp hành công đoàn các cấp đã triển khai đồng bộ và  kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Tổng liên đoàn, của Công đoàn TT&TT Việt Nam, Công đoàn VNPT và các cấp ủy Đảng, đồng thời tranh thủ sự tạo điều kiện của chuyên môn trong triển khai phong trào và hoạt động công đoàn. Công đoàn VNPT đã triển khai tốt quy chế phối hợp với Tổng Giám đốc Tập đoàn, đảm bảo có đủ điều kiện cho hoạt động công đoàn có sự gắn kết và phù hợp với thực tế SXKD. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện tiếp tục theo hướng sâu sát với cơ sở, tạo điều kiện cho công đoàn cơ sở hoạt động, đặc biệt là việc tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí cho các hoạt động đã giúp cơ sở giảm bớt khó khăn...

Vi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Vị trí 2