Video

Tổng Giám đốc Tập đoàn làm việc với Thường trực Công đoàn VNPT

Để đánh giá kết quả một năm thực hiện Quy chế phối hợp và thống nhất định hướng nội dung phối hợp hoạt động năm 2016 giữa Tập đoàn và Công đoàn VNPT, ngày 25/02/2016, đồng chí Phạm Đức Long, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã có buổi làm việc với Công đoàn VNPT. Tại buổi làm việc, hai bên đã đánh giá kết quả một năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn VNPT. Với sự chỉ đạo sát sao của Tổng Giám đốc và Thường trực Công đoàn VNPT, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn với các Ban chuyên môn, giữa chuyên môn, công đoàn các đơn vị trực thuộc, các nội dung phối hợp đều đã được triển khai đồng bộ, có hiệu quả.

Vi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Vị trí 2