Hoạt động Cụm Công đoàn số 7 chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày Truyền thống Ngành Bưu điện và 67 năm ngày thành lập Công đoàn Bưu điện Việt Nam

Hoạt động Cụm Công đoàn số 7 chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày Truyền thống Ngành Bưu điện và 67 năm ngày thành lập Công đoàn Bưu điện Việt Nam

Trong 2 ngày 28 và 29/8/2014 tại Thành phố Đà Lạt, cụm Công đoàn số 7 gồm 8 Công đoàn Viễn thông tỉnh là Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận và Lâm Đồng đã tổ chức sinh hoạt cụm với 2 nội dung Giao lưu thể thao và tọa đàm: “Công đoàn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện tái cấu trúc mô hình tổ chức theo hướng “Chuyên biệt-Khác biệt- Hiệu quả ” và thực hiện văn hóa Doanh nghiệp VNPT”.


Vi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Vị trí 2